Atelier voor Ouders

 
4 zaterdagen 2020-2021
9.30-16.30 uur
31 oktober - 23 januari -  6 maart -  10 april
 
Voor:
Alle ouders, leerkrachten, opvoeders in Noord-Nederland met interesse voor de antroposofie.
 
Met:
Samen zingen, uitwisseling, verdieping en jaar na jaar nieuwe onderwerpen in samenhang met elkaar.

Kosten:
€220 inclusief koffie, thee, soep en materialen
 
Locatie:
Vrijeschool De Es Tuinstraat 1 Assen
 
Opgave en meer info: atelierouders@gmail.com
of via ons Contactformulier
Bekijk ook ons YouTube-filmpje

Wat is dat: het Atelier voor ouders?
Het is een cursus die zich bezighoudt met de 'kunst' van het opvoeden.
Vier volle zaterdagen jezelf laten onderdompelen in de achtergronden van de Vrije schoolpedagogiek.
Maar niet alleen dat.
Je krijgt de kans ook praktisch vorm te geven aan wat de vrije opvoedkunst voor ogen staat.
 
Wat kun je zoal verwachten als je deelneemt aan het Atelier voor Ouders en Opvoeders?
Het Atelier is opgezet in drie jaargangen, waarin diverse aspecten van het opgroeiende kind een plek krijgen. Alles wordt aangeboden in samenhang met elkaar.

Het 1e jaar is ingericht met vakken die meteen veel pedagogische aanknopingspunten bieden: jaarfeesten, nat-in-nat schilderen en leeftijdsfasen. De jaarfeesten zijn als een kring door het jaar, de techniek en het kleurgebruik van de het nat-in-nat schilderen kunnen ook opvoedend ingezet worden en de lessen leeftijdsfasen bieden overzicht en inzicht.

In het 2e jaar wordt specifiek ingegaan op het leren kennen van de verschillende temperamenten. Hoe verschijnen deze in het opgroeiende kind én bij jezelf. Hoe kun je ermee omgaan én van genieten als opvoeder. Het boetseren van dit 2e jaar is een verkenning van de 4 elementen als basis voor de 4 temperamenten. In de lessen zintuigen van het 2e jaar wordt de blik op de wereld en de medemens , door middel van allerlei waarnemingsoefeningen, aangescherpt  en niet met 5 of 7, maar met 12 zintuigen.

In het 3e jaar, de oorspronkelijke afsluiting van het Atelier voor Ouders, gaat de blik naar het steeds verder opgroeiende kind. De planeten geven een mogelijkheid om pubers beter te leren kennen. In het vak vertelstof ontdek je hoe verhalen een spiegel zijn van de ontwikkeling van een (opgroeiend) mens. En geen cursus in antroposofische achtergronden zonder euritmie, om zelf alles aan den lijve te ondervinden. Dat zet je letterlijk en figuurlijk in beweging.

Na deze drie jaar wilden veel cursisten nog door. Daartoe is het themajaar opgezet. Waar de eerste drie jaar vooral gericht zijn  op het waarnemen van het kind, draait nu de kijkrichting om. Uitgaande van: alle opvoeding begint bij zelfopvoeding, richt de blik zich nu op de opvoeder. In de lessen biografie wordt je meegenomen in de wetmatigheden van de levensloop voorbij het 21e jaar en stelt ze je de vraag: en hoe is dat bij jou? Het Parcivalverhaal volgt de biografie van Parcival en net als in de Parcivalperiode in de laatste jaren van het VO van de Vrijeschool worden daar vragen aan gekoppeld ten aanzien van je eigen biografie. In de les basisoefeningen komen een 6 tal oefeningen aan bod die Steiner heeft gegeven ten behoeve van meer grip op denken, voelen en handelen. Na een korte bespreking gaan we deze vooral oefenen.
 

Een paar vakken uit de eerste drie jaren nader belicht:
 
De jaarfeesten
De grote jaarfeesten, die elke Vrije School viert, zijn verbonden met de vier seizoenen: Pasen met de lente, Sint Jan met de zomer, het Michaelsfeest met de herfst en Kerstmis met de winter. Daarnaast is er nog een aantal jaarfeesten die daartussen of in combinatie met de grote jaarfeesten gevierd wordt. Welke verhalen horen bij deze feesten, welke liederen, baksels, spelletjes, welke seizoentafel-schikking is passend, kortom, welke inhoud geeft de VS aan deze feesten en hoe kun je als ouders thuis met je kinderen daar op een speelse wijze vorm aan geven? Zowel praktisch (het maken van passende aankleding) als inhoudelijk (welke beelden geven we de kinderen mee) komen de jaarfeesten aan bod tijdens de zaterdagen.
 
Schilderen
Nat-in-nat schilderingen…..in onze schoolgang hangen ze, de kleuren die in elkaar overvloeien of juist tegen elkaar liggen. Werkend met waterverf op een vooraf natgemaakt dik schilderpapier valt er een rust in het lokaal. Het heerlijke is dat je geen kunstzinnige aanleg of ervaring hoeft te hebben. Maak onbevangen je eigen kunstwerk op de AvO. Leer via deze eenvoudige techniek bij ons op het Atelier omgaan met kleur en beleef hetzelfde plezier als de kinderen dat doen in hun klas.
 
Temperamenten
Het temperamentenonderwijs is één van de belangrijkste pijlers van de Vrije Schoolpedagogiek. Waaraan herken je een temperament en wat is de kracht van elk? Wat heeft het vak rekenen met temperamenten te maken of hoe kun je een temperament beleven of herkennen in de taal, in drama of zo je wilt, in je eigen leven. De temperamenten zullen tijdens de bijeenkomsten worden besproken aan de hand van voorbeelden en verschillende eigen observaties van de cursisten. Wees er van verzekerd…het zullen inspirerende en temperamentvolle lessen zijn!
 
De vertelstof
Ieder leerjaar heeft zijn eigen vertelstof die kenmerkend is voor de ontwikkelingsfase van het kind en een rode draad vormt door de lessen van het jaar. Het kind kan zich in deze vertelstof herkennen en er ook inspiratie uit opdoen. Ook wij zullen ons in de beelden herkennen en er inspiratie uit op gaan doen. Naast het luisteren en heerlijk inleven is er ruimte voor kunstzinnige verwerking.
Tijdens deze zaterdagen word je meegenomen naar enkele verhalen uit de Noorse mythologie en uit de oude culturen van Indië, Perzië, Egypte en Griekenland.
 
Euritmie
Euritmie is een, op aangeven van Rudolf Steiner ontwikkelde, nieuwe bewegingskunst. Bij euritmie gaat om de beweging en om het verband tussen die beweging en taalklanken of muziek. Hierbij is niet zozeer het artistieke element van belang, maar het zichtbaar maken van o.a. innerlijke processen door middel van gebaren, kleuren en ruimtelijke vormen. Om te weten wat euritmie is, moet je euritmie zien, of beter nog, doen! Daarom heeft dit mooie vak ruimte gekregen in het AvO.


Dit zijn slechts een paar van de vakken die aan de orde komen in de cursusjaren van de AvO. Ja inderdaad, als je wilt kun je jaar na jaar de lessen volgen maar mogelijk is ook om slechts één jaar mee te lopen. Jammer is dat natuurlijk wel. Elk cursusjaar heeft namelijk zijn eigen vakken en na drie cursusjaren van 4 zaterdagen heb je een mooi palet in je 'rugzak' en een fijne band opgebouwd met je 'jaargenoten'. Daarna is er een themajaar dat ook gevolgd kan worden door ouders en belangstellenden die al 'gevorderd' zijn in de kennis van de Vrije Schoolpedagogiek.
 
Niet alleen (groot-)ouders en opvoeders kunnen meedoen aan de cursus.
Ook begeleiders van de Kinderopvang, onderwijs-stagiaires en (beginnende) leerkrachten uit het reguliere onderwijs die kennis willen nemen van deze vorm van onderwijs.
 
Een paar uitspraken van cursisten van het afgelopen jaar:
 
Wat heeft je in de lessen het meest geraakt tot nu toe?
- Het bleek dat ik eigenlijk een antroposofisch levenswijze had zonder dat ik het wist. En veel dingen vallen nu op hun plaats.
- Bruisende docenten, kennis van het vak.
De theorie van de antroposofie. Ik herken de ontwikkeling van mijn eigen kinderen. Dit geeft mij het gevoel van rust en herkenning.
- In de euritmie les een oefening in staan met twee voeten naast elkaar in je middelpunt. Zo simpel kun je voelen in je eigen kracht te staan.

Hoe voedt deze cursus je in je rol als ouder / opvoeder?
- Het geeft me rust en vertrouwen dat ik op de goede weg ben.
- Geeft je 'levende beelden' waarmee jezelf aan de slag kunt gaan. Geen regels waar je in vast loopt maar richtingen die je kunt/mag volgen.

Wat zou je andere ouders vertellen over het Atelier voor Ouders?
- DOEN, ook gewoon voor jezelf, zeker als je zelf niet op de vrije school zat.
- Een fijne plek waar je meer leert over de achtergronden van het Vrijeschool onderwijs. Waar je andere ouders kunt ontmoeten en verhalen delen. Creativiteit en lichtheid.
- Even weg van de hectiek, het praktisch naar de rust van zo'n dag waarbij je kunt stilstaan bij levensverhalen, het hoe en waarom en waartoe.
- De dag is er één van rust, bewustwording, inspiratie.