Informatieochtenden

Er zijn informatieochtenden waarop u veel hoort over onze school en de achtergronden van ons vrijeschoolonderwijs. Daarna volgt een rondleiding door de school. Dit schooljaar is dat op donderdag 18 november 2021 en maandag 14 februari 2022.  U bent van harte welkom van 9.00 - 11.00 uur. 

I.v.m. recente coronabesmettingen in de school, gaat de voorlichtingsochtend van donderdag 18 november tot onze spijt niet door. 

Wilt u meer informatie over onze school, kijk dan onder het kopje 'ouders' op deze website. Daar vindt u onder andere onze schoolgids en ons jaarboekje.

Verdere inlichtingen: tel.:     050 - 5251663 email:  info@widarvrijeschool.nl
 

Laat uw stem horen
Vanuit de samenleving is op dit moment veel vraag naar vrijeschoolonderwijs.
We willen graag weten hoe groot de belangstelling is voor de Widar vrijeschool.
Daarom vragen we ouders, ondanks de wachtlijsten, wel hun interesse kenbaar te maken.
Vult u dus a.u.b. het belangstellingsformulier in onder rubriek "Kennismaken", ook al oriënteert u zich vanwege de wachtlijst op een andere school.

Op basis van die formulieren kunnen wij richting gemeente en provincie aangeven hoe het zit met de behoefte aan uitbreiding van de huidige school, een eventuele dependance en/of nieuwe vrijeschool elders in (de provincie) Groningen.