Informatieochtenden

Er zijn informatieochtenden waarop u veel hoort over onze school en de achtergronden van ons vrijeschoolonderwijs. Daarna volgt een rondleiding door de school. De ochtenden zullen plaatsvinden op:
dinsdag 7 november 2023 en donderdag 21 maart 2024. U bent van harte welkom van 9.00 - 11.00 uur. 

Wilt u meer informatie over onze school, kijk dan onder het kopje 'ouders' op deze website. Daar vindt u onder andere onze schoolgids en ons jaarboekje.

Verdere inlichtingen: tel.:     050 - 5251663 email:  info@widarvrijeschool.nl