Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is onmisbaar voor onze vorm van onderwijs. Het vrijeschool onderwijs kent een aantal specifieke voorzieningen waarvan de extra kosten niet worden vergoed in de rijksbijdrage, zoals:
  • extra vakleerkrachten voor handenarbeid, euritmie en muzikale begeleiding bij euritmie
  • extra lokalen voor vakonderwijs, te weten een euritmiezaal, een handenarbeid lokaal en een lokaal voor ICT onderwijs
  • andere, duurdere leermiddelen en materialen
Bij inschrijving van een nieuwe leerling en voor het begin van ieder schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een mail van het bestuurskantoor (stichting vrijescholen Athena) met het verzoek om opgave te doen van de bijdrage die ze voor dat komend jaar willen geven. Voor ouders met een minimaal inkomen is er de mogelijkheid gebruik te maken van een gemeentelijke regeling en een tegemoetkoming ontvangen voor het betalen van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, hanteert een solidair minimum en is verder gerelateerd aan aantal kinderen en inkomen van de ouders/verzorgers. Het niet (willen of kunnen) betalen van een ouderbijdrage kan geen reden zijn een leerling niet aan te nemen.